Micorosoft Bing преводач

уеб адрес https://www.bing.com/translator много добра алтернатива на Google Translate. Към 2021г. превъзхожда инструмента на Гугъл с факта, че може да синтезира говор на български. Опция за разпознаване на езика. Виртуална клавиатура, с която да се пише на азбуката на съответния език. Възможност за гласово въвеждане на думи и изрази. ИнтереснаОтвори