Microsoft Bing преводач

Micorosoft Bing преводач

уеб адрес https://www.bing.com/translator

много добра алтернатива на Google Translate. Към 2021г. превъзхожда инструмента на Гугъл с факта, че може да синтезира говор на български.

Опция за разпознаване на езика.
Виртуална клавиатура, с която да се пише на азбуката на съответния език.
Възможност за гласово въвеждане на думи и изрази.

Интересна разработка е и превода на живо между различни устройства: